Tin Biển Đông

 
 
 
Biển Đông: Phi lý yêu sách “Đường lưỡi bò”

Biển Đông: Phi lý yêu sách “Đường lưỡi bò”

Đường lưỡi bò” đã xuất hiện như thế nào, vào lúc nào và bản chất của nó là gì? Điều này đã được nhiều học giả đề cập đến với những thông tin khác nhau. Tuy nhiên, để tiếp cận vấn đề một cách khách quan, đa chiều có lẽ nên tiếp nhận thông tin từ chính những học giả Trung Quốc qua các công trình nghiên cứu khoa học của họ.