Mức tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2017 khoảng 7%, chiếm 1,3% GDP, là một cột mốc mới của Quân đội Trung Quốc. Mục đích là cải cách, hiện đại hóa quân đội và đối phó các "mối đe dọa".