Ông Tập Cận Bình sẽ giữ vai trò chủ đạo trong 2 vấn đề quan trọng: sắp xếp nhân sự và thiết lập chương trình nghị sự cho Đại hội 19.