Mỹ gần đây có nhiều hành động ngăn chặn Trung Quốc ở Biển Đông, kể về mặt chính sách cũng như về triển khai các hành động quân sự trên Biển Đông. Mỹ không chấp nhận Trung Quốc kiểm soát Biển Đông.