Tờ Sina của Trung Quốc vừa có bài viết nói về tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ 4K51 Rubezh thuộc Lữ đoàn 680, Hải quân Việt Nam.