Một chuẩn đô đốc cùng tám sĩ quan Mỹ và một cựu quan chức đã bị truy tố trong vụ bê bối nhận hối lộ tình dục để làm lộ bí mật quân sự.