Tin Biển Đông

 
 
 
Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979: Cái kết đắng của Trung Quốc khi gây chiến tranh xâm lược Việt Nam

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979: Cái kết đắng của Trung Quốc khi gây chiến tranh xâm lược Việt Nam

Cách đây đã lâu, giới phóng viên nước ngoài thường trú tại Hà Nội có tiến hành một cuộc thăm dò nhỏ trong giới với câu hỏi “Ai trong số các phóng viên nước ngoài trong các giai đoạn lịch sử quân sự từ các năm 40 đến các năm 70 của thế kỷ XX đã viết đầy đủ nhất, nhiều nhất và khách quan nhất về các sự kiện ở Đông Dương?”.