Tổng thống Philippines sẽ không để mãi vấn đề Biển Đông, trong nhiệm kỳ sẽ nói chuyện với Trung Quốc về kết quả vụ kiện Biển Đông của Philippines, sẽ kiên quyết "bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ".