Một cựu binh Trung Quốc từng tham gia cuộc chiến xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam những năm 1979-1989 có thể sẽ giữ ghế Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương.