Trung Quốc không bỏ qua cơ hội khai thác điểm yếu của tàu sân bay Mỹ để phát triển năng lực hải quân của mình.