Sau chức vụ Tổng bí thư, ông Tập Cận Bình tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa 19.