Sức mạnh Nga ngày càng hồi sinh, quyền lực của Tổng thống Putin ngày càng vững chắc thì các đối thủ của Moscow sẽ không chấp nhận để nước Nga được yên...