Báo Trung Quốc khẳng định Trung Quốc đã hoàn toàn có khả năng phá hủy nguồn phát động tấn công phá hủy đảo nhân tạo (xây dựng phi pháp ở Biển Đông) từ phía Mỹ, kể cả cụm chiến đấu tàu sân bay hay căn cứ quân sự Guam.