Ai là nhà lãnh đạo già nhất thế giới? Ai là nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới? Trong danh sách này, người già nhất vừa bước sang tuổi 93 tuổi và người trẻ nhất mới khoảng 34 tuổi.