"Hạm đội ma" là những chiến hạm đã bị Hải quân Mỹ loại khỏi thành phần chiến đấu, tuy nhiên chúng có thể "tái ngũ" nhanh chóng nếu nhận được yêu cầu.