Chuyên gia phân tích Christopher Woody trên Business Insider ngày 17/7 ghi nhận là bài tập hợp đồng binh chủng để đánh chìm tàu địch trong phiên bản mới đã được Mỹ và đồng minh thực hiện tại cuộc tập trận RIMPAC trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc trong khu vực ngày càng tăng.